Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn menas barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl.

Målsättning

Ensamkommande flyktingbarns levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt är att de befinner sig i en utsatt situation. Kommunens målsättning är att ge dessa barn och ungdomar en stabil grund att stå på under sin första tid i Sverige så att de ska lyckas bra att integrera sig i det svenska samhället.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för barnets boende, omvårdnad och skolgång.

God man

Så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige ska kommunen utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter.

Här kan du ansöka om att bli god man.

Behöver du prata med någon?

Rädda barnen har ett telefonnummer för ensamkommande flyktingbarn som du kan ringa till för att bara prata, få information om asylsökande i Sverige eller få veta mer om flyktingboenden.

Personerna som svarar kan arabiska, dari och engelska.
Telefonnummer: 0200-77 88 20
Numret är öppet fem dagar i veckan klockan 10–15.