Inkomst- och utgiftsförfrågan

Publicerad 2020-01-16

Nu finns det viktig information till dig som har insatser från vård- och omsorgsförvaltningen.

Under vecka 3 skickar vi ut den gula blanketten Inkomst- och utgifts­förfrågan till alla våra kunder inom vård och omsorg. På blanketten lämnar du de uppgifter som vi inte kan eller får hämta hos andra myndigheter. Vi skickar också med en anvisning för att göra det enklare att fylla i blanketten. Vi behöver dina uppgifter för att kunna se om du har rätt till nedsättning av din avgift.

Ange om du inte vill ge medgivande

På blanketten kan du också ange om du inte vill att vi hämtar uppgifter från andra myndigheter och inte vill lämna egna uppgifter. Du väljer då att betala vad insatsen kostar upp till det aktuella maxbeloppet (den högsta avgift som kommunen kan ta ut för 2020 är 2 125 kronor per månad för insatser inom hög­kostnads­skyddet). Samma sak gäller om du väljer att inte skicka in blanketten.

17 februari

Observera att du väntar med att fylla i blanketten tills du har fått in dina aktuella uppgifter om ränteinkomster för 2019 (kommer senast i januari). Övriga uppgifter ska vara aktuella för 2020. Skriv under och skicka tillbaka blanketten i svars­kuvertet som finns med, så snart som möjligt efter det du har fyllt i den eller så att vi har den senast den 17 februari 2020. Om du lämnar in blanketten senare under året gäller eventuella justeringar från månaden efter det. Inga ändringar genomförs retroaktivt.

Alla kunder behöver lämna blankett

Om du nyligen fyllt i en Inkomstförfrågan för 2019 så ber vi dig ha överseende med att vi ändå behöver få in blanketten som gäller för 2020.

Vid eventuella ändringar under året, till exempel hyreshöjning, kan du hämta en ny blankett på www.enkoping.se eller kontakta en avgiftshandläggare.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta en avgiftshandläggare genom Kontaktcenter:

Telefon 0171-62 50 00.

Enköping