Hela länet uppmärksammar suicidpreventiva dagen

Publicerad 2020-09-10

I dag är den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som uppmärksammar arbetet med att förhindra självmord.

Den internationella suicidpreventiva dagen 10 september lanserades av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Varje år tar i genomsnitt 52 personer i Uppsala län sitt liv enligt Socialstyrelsens uppgifter. Från 1980-talet och framåt så sjönk suicidsiffror årligen, men de senaste 20 åren har ingen förbättring skett. I gruppen barn och unga 15–24 år har även en årlig ökning setts sedan mitten på 1990-talet.

Liv och hälsa ung-enkäten från 2019 visar att cirka 20 procent av alla pojkar och cirka 35 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv. Cirka 7 procent av alla pojkar och cirka 13 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de har genomfört ett suicidförsök.

Så samverkar vi inom Uppsala län

Att jobba med att förebygga självmord förutsätter samarbete och samverkan. 2018 anordnade Region Uppsala, tillsammans med Uppsala kommun, en suicidpreventiv konferens på Uppsala Konsert & Kongress för hela länet. 2019 arbetade länets samtliga kommuner tillsammans med Region Uppsala på uppdrag av Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med att ta fram stöd och vägledning kring hur ett suicidpreventivt arbete inom länets kommuner kan se ut. 2020 fortsätter detta arbete och utvecklas ytterligare. Under hösten bildas ett nytt nätverk kring suicidprevention där Region Uppsala, länets samtliga kommuner samt ett antal statliga aktörer samverkar.

Suicid och suicidförsök kostar Uppsala län, mycket lågt räknat, cirka 65 miljoner kronor årligen. För de drabbade familjerna kan tragedin inte räknas i pengar. Ett suicidpreventivt arbete behöver, i någon form, bedrivas av de flesta av samhällets aktörer.

Stör Döden-kampanjen

För att uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen, och det arbete som görs i länet, har Region Uppsala och länets samtliga kommuner kommit överens om att sprida den framtagna informationskampanjen ”Stör Döden” (http://stordoden.se/).

9 av 10 som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: "Hur kunde jag tänka så?". Kampanjen ”Stör döden” uppmärksammar suicid och ger via sin hemsida konkreta tips på hur vi kan störa döden, vad omgivningen ska vara uppmärksam på, vad man kan säga och hur.

På 1177.se finns ytterligare information kring självmord och självmordstankar.

Se filmen från kampanjen:

Filmbeskrivning: En man i olika situationer där andra runtomkring pratar och är glada. Han är tyst och verkar tänka på annat. Många tittar bekymrat på honom.
Mannen sitter ensam på ett tak. Text: ”Varje år tar fler än 1000 pojkar och män i Sverige sina liv”
Någon kommer upp på taket och frågar hur det är. ”Bra” svarar han. Då får han frågan: ”Hur är det på riktigt” Han ger ett långt svar som blir ett mummel i filmen. Texten ”Stör döden. Att prata om hur man mår räddar liv”.

Enköping