Vi stärker barns skolgång för ett livslångt lärande

Publicerad 2020-09-11

En bra skolgång gör att barn blir positiva till att fortsätta lära nytt. Det är viktigt att alla i kommunen får grunden till ett livslångt lärande, även placerade barn.

Forskning visar att en lyckad skolgång är en av de viktigaste faktorerna till att barn får ett bra vuxenliv. För oss är det viktigt att alla i kommunen får chansen till det, även de barn som är placerade i till exempel familjehem, jourhem och HVB.

Hösten 2017 startade Enköpings kommun ett projekt som skulle fokusera på placerade barns skolgång. Målet var att öka antalet barn som går ur gymnasiet med godkända betyg.

Projektet var lyckosamt och blev en permanent verksamhet efter två år. Skolteamet, som det nu heter, består av en psykolog, en specialpedagog, barnets socialsekreterare samt familjehemssekreterare.

Skapat bra samarbete

Genom Skolteamet har Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen hittat ett bra samarbete kring placerade barns skolgång. För att kartlägga barnens behov börjar man med att göra en utredning. I den kartläggs barnets styrkor och eventuella behov av extra stöd. Därefter tillsätts anpassade insatser för att stärka barnet inom de områden som behövs. Insatserna kan se väldigt olika ut och med Skolteamets hjälp kommer varje barns individuella behov fram tydligare. Därför kan rätt insats tillsättas, vilket gagnar barnets välmående och chanser att lyckas under resten av livet.

Läs en artikel på familjehemmet.se som skrevs i början av projektet!

Livslångt lärande – en del i kommunfullmäktiges långsiktiga plan

Livslångt lärande är en del i kommunfullmäktiges långsiktiga plan. Läs mer på enkoping.se/langsiktigplan.

Enköping