Vaccinations­status i kommunen

Publicerad

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter. Denna vecka erbjuds bland annat de som är 75 år och äldre att vaccinera sig på Kompassen.

Denna vecka, vecka 14, erbjuds 2 300 personer att vaccinera sig på Kompassen i Enköping. De som vaccineras är:

  • Personer som är 75 år och äldre.
  • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, samt deras hushållskontakter.
  • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

Nästa vecka

Vecka 15 erbjuds personer som är 70 år och äldre, samt resterande av de ovanstående, att vaccinera sig på Kompassen.

Inte full vaccinleverans

Region Uppsala, samt resten av Sverige, får fortfarande inte full leverans av vaccin. Det gör att vi inte kan vaccinera mer än vad vi får levererat.

Det finns ännu inget klart besked om när vård- och omsorgsförvaltningens kunder som har insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kommer att få vaccinera sig. Inte heller vad gäller personalen inom LSS- och SoL-verksamheterna.

Läs mer om vaccinationen

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa om hur vaccinationen går till i Uppsala

Vaccinationer mot covid-19 skjuts fram

Foto på sköterska i visir som ger en man vaccin.