Särskilt boende

Det finns bostäder med särskild service för dig som har psykisk ohälsa.

I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Vanliga frågor

Vad kostar boendet på Rombergsgatan 30 eller 33?

​Du betalar hyra, dina egna matkostnader och omvårdnadsavgift.

Var finns information om avgifter inom vård och omsorg?

Vi har samlat information och vanliga frågor på en egen sida, klicka här.

Hur är det med hyra och mat på Rombergsgatan 30 eller 33?

​Du har ett eget hyreskontrakt och betalar den hyra som är aktuell för just din lägenhet. Hyran betalas i förskott på en särskild faktura. Du betalar din egen mat.

Fördjupning