Boende­stöd

Du som har en psykisk funktions­nedsättning och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd.

Boende­stödjare arbetar aktivt med dig utifrån ditt beslut och de mål som är kopplade till beslutet. Ni arbetar tillsammans aktivt med delmål, rutiner och uppföljning.

Vanliga frågor

Jag har bekymmer som påverkar många – kan vi ses tillsammans för att hitta en lösning?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt. Det kan vara familjen, släkten, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar eller lärare. Då kan det vara bra att prata. Vi i Nätverkslaget kan hjälpa dig att bjuda in till ett nätverksmöte. Till mötet bjuder du själv, eller tillsammans med någon, in viktiga personer i ditt liv till samtal. Tillsammans kan vi skapa en tydligare bild av situationen och gemensamt söka nya vägar att gå vidare på.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Kan jag hjälpa min närstående som inte klarar att söka hjälp själv?

​Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet här.

Fördjupning