Om du behöver ett personligt ombud

I Enköpings kommun finns två personliga ombud, kontakta någon av dem för att få veta mer.

Personligt ombud

Ulrika Lundblad 
Telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Personligt ombud

Sebastian Settergren 
Telefon: 0171-62 59 68
E-post: sebastian.settergren@enkoping.se

Besöksadress

Villa Sandgatan, Sandgatan 1  i Enköping.

Personliga ombud