Syssel­sättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få en sysselsättning som ger livskvalitet och gemenskap.

Sysselsättningen finns till för dig som bor i Enköpings kommun och har psykisk ohälsa. Verksam­heten är frivillig och kostnadsfri och bygger på din och andras gemen­samma medverkan. Målet är att öka din livskvalitet genom gemenskap, stöd, sysselsättning eller arbetspraktik.

Syssel­sättningen har verksamheter på Hjälp­medels­­lagret och på Kaptensgatans lego och service.

För att delta i verksamheten behöver du ha ett biståndsbeslut från kommunen.

Vanliga frågor

Vad kan jag delta i?

Du kan delta i till exempel lagerarbete, textilarbete, verkstads- och servicearbete samt arbetsplatspraktik med extra stöd.

Måste jag vara med varje dag?

Du deltar efter intresse och förmåga. Gör upp det med din handledare.

Får jag betalt för att delta?

Du får en ersättning på 5,50 i timmen om du har hab-ersättning, men tänk på att det kan påverka annat ekonomiskt stöd som du har.

Kan jag få hjälp att lösa mitt bekymmer som påverkar andra?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Kan jag hjälpa närstående som inte själva kan söka hjälp?

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Anhörigbehörighet

Fördjupning

Externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen