Avgifter för vård och omsorg 2020

Här hittar du avgifter för vård och omsorg för Enköpings kommun, 2020.

Avgifter inom maxtaxan

(högkostnadsskyddet) 2 125 kr per månad

Hemtjänst *, minsta avgift är 200 kronor per månad

200 kr/tim

Avgift omvårdnadsboende

2 125 kr/mån

Avgift korttids, trygghetsplats, avlastning, växelvård

90 kr/dygn

Trygghetslarm

240 kr/mån

Installationsavgift trygghetslarm, engångskostnad

350 kr

Avgifter utanför maxtaxan

(högkostnadsskyddet)

Matabonnemang

3 120 kr/mån

Matavgift korttids, trygghetsplats

104 kr/dygn

Matavgift dagverksamhet

78 kr/dag

Matavgift Gluggen/Asphagen/­kontakt- eller stödfamilj

82 kr/dygn

Resor dagverksamhet

35 kr/resa

Avgifter för tekniska hjälpmedel är utanför maxtaxan (högkostnads­skyddet)

Långtidslån (ingen moms ingår)

Elrullstol

110 kr/mån

* Samtliga hemtjänst-och hemsjukvårdsinsatser, exkl. insatser från arbetsterapeut/fysioterapeut,
debiteras i hemtjänstavgiften och ingår i maxtaxan.