Personlig assistans

Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktions­nedsättning att leva ett själv­ständigt liv med goda levnadsvillkor.

Du som är under 65 år kan ansöka om personlig assistans genom kommunens bistånds­handläggare. Kommunens assistans heter Alio, men det finns privata alternativ. Du betalar ingenting för insatsen.

Vanliga frågor

Bland annat att du kan delta i samhället, bestämma över din vardag och har inflytande över din vård och omsorg.

Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Nej, personlig assistans är till för dig som har en funktions­nedsättning. Insatsen beviljas bara dig som är under 65 år.

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet


Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Läs mer om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen