Foto: Emma Davidsson

Enköpings kommuns årsredovisning 2019

Hur mycket pengar har kommunen fått in och vad har vi använt de pengarna till? Vilka frågor och utmaningar har vi fokuserat på och vad blev resultatet av alla uppdrag och aktiviteter under 2019?