Kontakt

Välkommen till Förening i Enköping, en del av upplevelseförvaltningens arbete med och för föreningslivet i Enköpings kommun.

Här hittar du kontaktuppgifter och vägar in till kommunen så du vet vart du kan vända dig för att komma i kontakt med oss.

Lokal- och säsongsbokning

Hit vänder du dig om du har frågor som rör bokning av lokaler samt säsongsbokningar. Du kan även få hjälp med frågor kring ditt inlogg på InterbookGO.

E-post: lokalbokningen@enkoping.se

Telefon: 0171-62 51 13

Telefontider: Följ denna länk för aktuella telefontider samt övrig information

Föreningsstöd och bidrag

Hit vänder du dig om du har frågor som rör föreningsbidrag eller sök stör i någon särskild fråga kopplat till din förening.

E-post: forening@enkoping.se

Kontaktcenter

Du kan vända dig till kommunens Kontaktcenter för bland annat hjälp med att skanna dokument till bidragsansökningar, utskrifter av bidragsregler och manualer till InterbookGO.

Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Upplevelsenämnden

Här kan du läsa mer om upplevelsenämndens arbete och ansvar samt läsa kallelser och protokoll.

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information