IPS Enköping

Vi erbjuder stöd till personer med psykisk ohälsa som vill arbeta.

Våra arbetskonsulenter hjälper till med till exempel matchning, jobbsökning och introduktion på arbetsplatsen. De finns med som stöd för deltagare och arbetsgivare så länge behovet finns.

Vi på IPS Enköping riktar oss i första hand till dig som har kontakt med psykiatrin och som har behov av stöd som inte kan tillgodoses av andra insatser i samhället.