Prövning i naturkunskap

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Prövning - Naturkunskap 1b och 2

En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd.

Tid och plats för prövning samt mer detaljerad information om prövningens innehåll meddelas av ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits och avgiften betalats.

Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav för respektive kurs.

Länk till Skolverkets mål och kunskapskrav

Prövningen består av två delar som examineras vid två olika tillfällen:

  • en praktisk del som innebär en laboration med muntligt redogörande under genomförandet samt skriftlig del efter (laborationsrapport) ca 3 timmar.
  • en teoretisk del med skriftligt prov ca 3 timmar.