Studievägledning

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun kan boka tid med en studie- och yrkesvägledare (syv) på Komvux. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden. 

Boka tid för samtal

Tillfälliga åtgärder för att förhindra smittspridning

På grund av risk för smittspridning har studie- och yrkesvägledningen stängt för besök från och med 30 mars. Behöver du komma i kontakt med oss ber vi dig i första hand att mejla på: syv.komvux@enkoping.se
Har du inte möjlighet att mejla går det bra att ringa oss på telefonnummer 0171-627250, våra telefontider är:

Måndagar 13.15-14.15

Tisdagar 13.15-14.15

Onsdagar 11.00-12.00 (inställd 20 maj)

Torsdagar 11.00-12.00 (inställd 21 maj)

Precis som tidigare kan du boka tid hos studie- och yrkesvägledarna genom vårt bokningssystem.
Observera: Studie- och yrkesvägledaren ringer upp dig på din bokade tid. Studie- och yrkesvägledarna kommer behöva se dina betyg för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Du kan scanna in dina betyg och skicka dem till syv.komvux@enkoping.se eller lämna dina betyg i brevlådan utanför receptionen på Korsängsgatan 12, plan 2.

Finns det trots allt ett behov att träffa oss går det bra att kontakta oss om det.

Om du behöver mer tid för studie- och yrkesvägledning för att till exempel planera för vidare studier eller planera inför slutbetyg eller examen, bokar du tid hos en studievägledare. Det gör du genom vårt bokningssystem.

Boka tid

Vilken tid ska jag boka?

Vägledningssamtal 45 minuter
Ett vägledningssamtal är ett längre samtal. Vi pratar om dina intressen och egenskaper för att komma fram till ett passande studie- och yrkesval för dig. Få hjälp med att hitta information, yrken och behörighetskrav.

Planering för slutbetyg/ gymnasieexamen 45 minuter
Om ditt mål är att få ett examensbevis eller läsa in för att få ett slutbetyg är det viktigt med en långsiktig planering tillsammans med en studievägledare.

Hjälpa till med studieplanering pågående studier 45 min
Om du redan studerar, men är osäker vilka kurser du ska välja här näst bokar du en tid med våra studievägledare. Eller när du har gjort en webbansökan och Antagningsenheten behöver mer information om dina studieval bokar du en tid hos studievägledarna så hjälper de dig.

Ansökan till andra kommuner samt övriga yrkesutbildningar 45 min
Om kursen du vill gå inte finns hos oss i Enköping kan du ansöka till en annan kommun. Studievägledarna hjälper dig med ansökan.

  • Välkommen till Komvux, Korsängsgatan 12, plan 2. Du kan vänta i väntrummet utanför receptionen, så möter studievägledaren dig där. Kom ihåg att ta med dina betyg, tänk också på att undvika parfym och andra starka dofter. 

Har du inte möjlighet att boka i vårt bokningssystem kontaktar du receptionen.

Avboka tid

Om du inte kan komma på den bokade tiden - ring till Kontaktcenter, telefonnummer 0171-62 50 00 eller skicka e-post till syv.komvux@enkoping.se.

Så här kan du förbereda dig inför samtalet

  • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar. Studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp.
  • Skriv gärna ned dina frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Komvux har en individuell studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studievägledaren kan hjälpa dig med att göra en studieplan. 

Kortare frågor

Vill du beställa betyg och intyg? Få hjälp att ansöka till kurser och utbildningar? Vidimera betyg eller intyg? Eller har du andra enklare frågor kring kurser och kursstarter? Då kan du kontakta vår expedition på expedition.komvux@enkoping.se eller ring 0171-62 53 77. Det går också bra att besöka oss under våra öppettider.


Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook