Kontakt

Vi har ny besöksadress

Hitta till Kompentensmagasinet och Komvux, Lärvux, SFI på Östra Järnvägsgatan 10.

Karta som visar var Komvux nya lokaler finns. Östra Järnvägsgatan 10 ligger bakom järnvägsstationen i Enköping.


Expedition / reception Komvux

Besöksadress:
Kompetensmagasinet, Östra Järnvägsgatan 10

Besök receptionen

Kompetensmagasinet, Östra Järnvägsgatan 10.

Öppettider: Måndag-fredag 8.00-12.00 Fredag 11 juni stänger receptionen kl 11.00.

Telefonnummer: 0171-62 53 77
Vi hänvisar också till e-postadress: expedition.komvux@enkoping.se

Ring receptionen

Tisdag-torsdag 13.00-14.30 (inställd telefontid torsdag 10 juni)
Telefonnummer: 0171-62 53 77

Övrig tid: ring till Kontaktcenter, 0171-62 50 00

Postadress: Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping

Vaktmästare Timo Saukkila, timo.saukkila@enkoping.se

Information om flytten

Den 12 mars flyttade hela Vuxenutbildningscentrum ut från Korsängsgatan 12, för att flytta in i nya lokaler på Östra Järnvägsgatan 10. Det innebär att hela Komvux, Svenska för invandrare, receptionen, integrationsenheten samt alla studie- och yrkesvägledare finns på den nya adressen.

De nya lokalerna kallas för Kompetensmagasinet.

Du hittar en karta som visar de nya lokalerna här.

Under rubrikerna nedan hittar du information om hur flytten påverkar öppettider och de olika verksamheternas undervisning.

SFI – Svenska för invandrare

Undervisningen fortsätter på distans tills vidare. Behöver du närvarointyg kontaktar du din lärare via Teams eller e-post.

Komvux

Alla lektioner på Komvux fortsätter på distans.

Specialpedagogerna

Från och med den 17 mars finns specialpedagogerna i skolans nya lokaler på Östra järnvägsgatan 10.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Du bokar som vanligt tid med våra studie- och yrkesvägledare via vår webbplats.
Telefontid: Måndag 10-11 Torsdag 11-12
E-post: syv.komvux@enkoping.se

Integrationsenheten

Du når integrationsenheten på e-post: integrationsenheten@enkoping.se

Gemensamma e-postadresser

Anmäla frånvaro, sjukanmälan, e-postadress: franvaro.komvux@enkoping.se 

Fråga om studieintyg, betyg med mera, e-postadress: expedition.komvux@enkoping.se

Fråga studie- och yrkesvägledare, e-postadress: syv.komvux@enkoping.se

Antagningsenheten, e-postadress: antagningsenheten.vux@enkoping.se

Studievägledare

Kontaktvägar till studievägledare

Skolledning för vuxenutbildningen

Verksamhetschef

Carina Westh
E-postadress: carina.westh@enkoping.se 
Telefonnummer:  0171- 62 64 46

Rektor Komvux

Lena Örn
E-postadress: lena.orn@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 54 03

Rektor för externa utbildningar/administrativ chef

Richard Aspholm
E-postadress: richard.aspholm@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 13

Lärare

Om du har en fråga till lärare på Komvux, Sfi eller Lärvux, kontakta receptionen på e-postadress: expedition.komvux@enkoping.se

Anmäl frånvaro/sjukanmäl

Telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-postadress: franvaro.komvux@enkoping.se

Anmäl varje dag som du inte kan komma till skolan. Detta gör du antingen via e-post eller via telefon. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Sjukdom

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

Vård av sjukt barn, vab

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Synpunkter eller klagomål

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Komvux. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

Överklaga ett beslut

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev kan överklaga vissa beslut. På Överklagandenämndens webbplats kan du läsa om vilka beslut inom vuxenutbildningen som kan överklagas.

Överklagandenämndens webbplats