Om informationssökning

Här hittar du tips om hur du kan gå till väga när du söker information.

Planera

 • Vad vill jag veta?
 • Vilka frågor har jag?
 • Vad kan jag själv om detta?
 • Vad behöver jag ta reda på?
 • Från vilka källor tänker jag hämta informationen?
 • Är det några särskilda personer jag behöver träffa?
 • Vilken typ av presentation ska jag göra?
 • Vem ska lyssna till/läsa/titta på min presentation?
 • Hur lång tid har jag på mig?

Tänk kritiskt

 • Vem står bakom den här informationen/Vem är författaren
 • Hur aktuell är informationen? Går det att hitta något datum?
 • Vad vill författaren/talaren berätta?
 • Vad vill författaren att jag ska tycka?
 • Innehåller informationen fakta eller är den någons åsikter?
 • Kan jag lita på informationen?
 • Kan jag använda den i mitt arbete?

Sammanställ material

 • Vad har jag fått veta?
 • Vad tycker jag själv?
 • Vad vill jag berätta?

Beskriv arbetet

 • Hur har jag planerat?
 • Fick jag svar på mina frågor?
 • Vad var svårt?
 • Vilka källor har jag använt?
 • Vad har jag lärt mig under arbetet?

Skriv källhänvisningar

 • Böcker: Författare, tryckår, titel på boken, förlag samt förlagsort
 • Artiklar: Författare, titel, tidskrift, nummer, årtal
 • www-adresser: Författare, titel på sidan, datum när sidan skapades, datum när sidan hämtades, URL-adress

Följ upphovsrätten

Upphovsrättslagen är den lag som säger vad du får och inte får göra med material som andra har skapat.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun