Elevresor

Är du antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola kan kommunen hjälpa dig med elevresor. Du ansöker om elevresor på kommunens hemsida.

På kommunens hemsida kan du få mer information och ansöka om elevresor.

Ansök om elevresor på kommunens webbplats

Där kan du även hitta information om

  • Ansökan om UL-skolkort
  • Reseersättning
  • Inackorderingstillägg
  • Tidtabeller