Pedagogiskt stöd

Du har rätt till stöd för att klara dina studier. I första hand ges stöd i den vanliga undervisningen av ordinarie lärare. Denna typ av stöd kallas extra anpassningar och kan bestå av extra tydliga instruktioner, anpassade redovisningssituationer eller stöd av av digital teknik.

På Westerlundska gymnasiet har du även möjlighet att få särskilt stöd. Särskilt stöd är en mer omfattande och varaktig insats som föregås av en pedagogisk utredning och ett beslut av programrektor. Särskilt stöd kan bestå av stöttning av speciallärare eller specialpedagog varje vecka under ett helt läsår. Det kan även handla om reducerat program.

Skolan har tre studior där du kan få handledning och stöttning av oss som arbetar inom pedagogiskt stöd. Personalen på Studio Fenix har fördjupade kunskaper inom autism. Alla våra studior erbjuder en lugn miljö och här möter du specialpedagoger, speciallärare och pedagogiska assistenter med lång erfarenhet av arbete med elever.

Lokaler

C-Studion finns i sal C103, D-Studion finns i sal D205 och Studio Fenix finns i D204.

Personal

C-Studion

Lotta Sainio, specialpedagog

D-Studion

Mats Bergqvist, specialpedagog
Ninni Bremfors, pedagogisk assistent
Kerstin Wennman, lärare i matematik
Maria Myrberg, specialpedagog

Studio Fenix

Carina Ljunqvist, specialpedagog
Linda Mahlberg, pedagogisk assistent

Ansök till studio Fenix

Ansök till Studio Fenix (blankett på kommunes webbplats)

Kontakt