Prövningar

Har du betyget F i någon kurs kan du under gymnasietiden göra en prövning för ett högre betyg.

Anmälningsblanketten finns att hämta på kommunens hemsida (blanketter) och i receptionen. Blanketten lämnar du in när du anmäler dig i receptionen. Mer information om prövning hittar du i Team Westerlundska gymnasiet.

Anmälningsblankett på kommunens webbplats