Sjukanmälan

Varje dag du inte kan vara i skolan på grund av sjukdom eller av någon annan orsak ska en frånvaroanmälan göras. Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget och skolan ska kontaktas varje dag du är frånvarande.

Elev över 18 år

Anmäl din frånvaro senast klockan 08.45 via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är klockan efter 08.45 måste frånvaroanmälan göras via telefon 0171-62 50 20, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.

Elev på introduktionsrogram (över 18 år)

Är du över 18 år och elev på ett introduktionsprogram ( IM) ska du istället anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Elev under 18 år

Vårdnadshavare som ska anmäla frånvaron senast klockan 08.45 via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är klockan efter 08.45 måste frånvaroanmälan göras via telefon 0171- 62 50 20, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.

Elev på introduktionsrogram (under 18 år)

Är du under 18 år och elev på ett introduktionsprogram (IM) ska din vårdnadshavare anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.