Lokal ishockeyprofil (LIP)

LIU-utbildningen i ishockey på Westerlundska gymnasiet är en lokal idrottsutbildning som sker i samverkan mellan WGY och ESK Hockey.

Westerlundska gymnasiets lokala idrottsutbildning (LIP) passar dig som är aktiv i en förening och vill kombinera dina gymnasiestudier med ishockey.

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil

Du går ett vanligt gymnasieprogram men får samtidigt hjälp av skolan att skapa förutsättningar för träning. Huvudansvarig tränare för ishockeyspassen är Marcus Krantz och vi har i dagsläget även en målvaktstränare kopplad till utbildningen, nämligen NHL-meriterade Erik Ersberg. Vid LIU-träningarna lägger vi mycket fokus på att utveckla din individuella hockeyprestation. Vi utgår från just dina förutsättningar och hjälper till att utveckla din styrka, spänst, snabbhet, uthållighet.

Vi använder oss till viss del av SOK:s (Svenska Olympiska Kommitténs) fysprofilprojekt som bygger på Ishockeyförbundets fysiska kravprofil för ishockeyspelare. Det är ett mycket bra hjälpmedel för individuell träningsplanering. Skulle du bli skadad finns möjlighet till rehabiliteringsträning på gym i nära anslutning till träningshallarna.

Antagning

För att bli antagen till LIP ishockey gäller det att du även blir antagen till något av våra LIP-anknutna gymnasieprogram. Där konkurrerar du på samma villkor som alla andra med ditt slutbetyg. De program som är anknutna är:

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Yrkesförberedande program

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Innehåll

De schemalagda lektionerna/träningspassen som är knutna till LIU ishockeyutbildningen motsvarar 200 gymnasiepoäng och ersätter det individuella valet.

Kurserna är fördelade så här:

 • Idrott och hälsa specialisering 1 (100p)
 • Idrott och hälsa specialisering 2 (100p)

ÅK 1: 1 ishockeypass/vecka
ÅK 2: 2 ishockeypass/vecka
ÅK 2: 3 ishockeypass/vecka

Ansökan

Ansök till LIU senast 11 februari 2021 i samband med gymnasieansökan i Dexter. LIU finns för fotboll, hockey och handboll. I din digitala gymnasieansökan väljer du LIU och idrott i rullmenyerna med rubrikerna ”Övrigt val”.

OBS! Om du är folkbokförd utanför Uppsala län så gör du din ansökan till LIU genom att maila isabelle.nehler@enkoping.se. I mailet anger du dina kontaktuppgifter och vilken idrott du söker. Utöver detta gör du en separat gymnasieansökan till Westerlundska gymnasiet i Enköping.

Har du ytterligare frågor om LIP ishockey så är du välkommen att kontakta:

Isabelle Nehler, LIU-samordnare på
e-postadress: isabelle.nehler@enkoping.se

Markus Krantz, LIU-tränare ishockey på
e-postadress: krantz.eskungdom@gmail.com