Inriktningar och ämnen

Hos oss kan du välja mellan två olika inriktningar. Valet av inriktning görs under våren i årskurs 1.

Inriktningar för bygg- och anläggning

Husbyggnad

Väljer du inriktningen husbyggnad ska du under årskurs 2 dessutom välja någon av de två olika profilerna betong eller trä.

  • Betongarbetare – här får du till exempel lära dig formbyggande för betonggjutning, armering, användande av betong, grundmurning och putsning.
  • Träarbetare – här får du till exempel lära dig bygga hus, stommar, isolera, klä husfasader och innerväggar samt dörr-, fönster- och inredningssnickeri.

Måleri

Här får du möjlighet att lära dig sätta upp tapeter, måla fönster och fasader, spackla och måla invändigt samt arbeta med våtrum. Du lär dig färglära och om färgers sammansättning samt en miljövänlig hantering.

Val av inriktning

Valet till inriktningarna görs i slutet på vårterminen. Inriktningskurserna börjar sedan i samband med skolstarten i årskurs två.

Några veckor innan kallas elev och vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal där förutsättningarna för valet och elevens studiesituation redovisas. Under utvecklingssamtalet finns det möjlighet att ställa frågor om de olika inriktningarna och om alternativ till dessa vilka finns på andra skolor.

Grundkursen (Bygg och anläggning)

Under grundkursen är eleverna uppdelade i tre grupper. Varje grupp är under tre tioveckorsperioder på tre olika stationer där de får prova på de inriktningar och profiler vi har på programmet. Grundkursen betygssätts och det gäller att klara minst betyget E för att kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna.

Platsantalet på de olika inriktningarna är begränsat. Detta innebär att det gäller att ha skaffat sig bra omdömen för att ha större möjlighet att komma in på den inriktning man önskar.

Några kurser på programmet

Bygg- och anläggning

Eleven får pröva på grundläggande övningar inom olika yrken såsom betong, snickeri och måleri. Detta för att skapa sig en uppfattning om vad som är intressant inför sitt val av yrkesinriktning. Det ingår även att lära sig rit- och mätteknik samt arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom ska du lära dig att planera och genomföra små projekt, enskilt eller i grupp.

Måleriprocessen

Ämnet måleri ska ge kunskaper i och erfarenheter av ny- och underhållsmålning, uppsättning och behandling av väggbeklädnader samt färgsättning och dess betydelse för hur miljöer upplevs.

Husbyggnad

Ämnet husbyggnad omfattar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering tills dess att objektet är färdigt att brukas. Det är önskvärt att byggnadsarbetaren har grundernaför yrken inom husbyggnad utöver sitt eget yrkesområde.

Arbetssätt

På BA har vi ett kreativt, elevaktivt arbessätt. Vi arbetar i olika grupper med varierande arbetsmetoder och uppgifter som är beroende på inriktningarna. Alla känner varandra och har goda relationer. Målet är att alla ska få en utbildning som skall lägga grunden för yrkesstolthet och gott yrkesmannaskap.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Samarbetet mellan programmet och byggbranschen är mycket välutvecklat. Du får därför tidigt en känsla av hur branschen och arbetet praktiskt fungerar. Minst 15 veckor under dina tre år på gymnasiet kommer du att arbeta utanför skolan.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du i kontakt med äldre kollegor och fackmän. Kanske hittar du t.o.m. din första riktiga arbetsgivare.