Ekonomi

Ekonomiprogrammet ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Studiebesök och gäsföreläsningar

Här får du lära dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som företagsekonomi, privatjuridik samt psykologi och vi ger dig färdigheter i att starta och driva ett företag.

Under studietiden gör du ett flertal studiebesök och får gästföreläsningar från ett flertal företag. Vi har utbyte med högskolor och universitet för att förenkla ditt nästa steg.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun