Ekonomi

Ekonomiprogrammet ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Foto på tre tjejer på ekonomiprogrammet sitter vid ett bord och pratar

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Studiebesök och gäsföreläsningar

Här får du lära dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som företagsekonomi, privatjuridik samt psykologi och vi ger dig färdigheter i att starta och driva ett företag.

Under studietiden gör du ett flertal studiebesök och får gästföreläsningar från ett flertal företag. Vi har utbyte med högskolor och universitet för att förenkla ditt nästa steg.