Inriktningar och ämnen

Vilket program du än väljer kan du anpassa din utbildning med olika inriktningar och programfördjupningar. För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser.

Inriktningar för ekonomi

Ekonomi

Den här inriktningen ger dig kunskaper inom företags- ekonomiska områden. Hos oss läser du båda kurserna Redovisning 2 och Marknadsföring. Du läser också Matematik 3, vilket är en behörighetsgivande kurs inför ekonomiska utbildningar på högskola och universitet.

Juridik

Väljer du den här inriktningen får du en ökad insikt om samspelet mellan juridik och samhället samt kunskaper inom affärsjuridik. Vi besöker domstolar och arbetar med rättegångsspel. Inrikt- ningen ger dig även möjligheter till behörighetsgivande kurser som till exempel Matematik 3.

Ung företagsamhet

I årskurs 3 på ekonomiprogrammet får du driva ett UF-företag. Genom att starta, driva och avveckla ditt företag får du uppleva ett företags hela livscykel. Under vägen får du stöd från läraren och rådgivare från näringslivet.