Inriktningar och ämnen

Vi erbjuder två olika inriktningar som leder till tydliga yrkesut- gångar. Våra inriktningar kan både etablera dig direkt i yrkeslivet samt leda till fortsatta studier.

Inriktningar för el och energi

Dator- och kommunikationsteknik

Den här inriktningen ger kunskaper i att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Inriktningen ger också kunskaper om informationssäkerhet, system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som nätverkstekniker, supporttekniker, servicetekniker eller teknisk säljare.

Elteknik

Den här inriktningen ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som larmtekniker, installationselektriker eller industrielektriker.

Högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Tillsammans med programmets studie- och yrkesvägledare går du igenom vilka kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Gymnasiearbete

I utbildningen ingår ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för yrkesområdet. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.