Inriktningar och ämnen

På el- och energiprogrammet på Westerlundska gymnasiet finns två inriktningar; el- och energiteknik och dator och kommunikationsteknik. Inriktningarna startar i åk 2.

Observera att antalet platser på inriktningarna är begränsat. Om en inriktning söks av fler elever än det finns platser, kommer betygen från årskurs 1 att vara avgörande för vilka som får sitt förstahandsval.

Inriktningar för el och energi

Dator- och kommunikationsteknik

Inriktningen ger kunskaper i att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Inriktningen ger också kunskaper om informationssäkerhet, system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva
tekniker.

Vi läser enligt Cisco networking, läs mer om det här.

Exempel på yrken efter utbildningen:

  • Nätverkstekniker
  • Supporttekniker
  • Servicetekniker
  • Teknisk säljare

Elteknik

Inriktningen Elteknik ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Exempel på yrken efter utbildningen:

  • Installationselektriker
  • Industrielektriker
  • Larmtekniker

Samtliga inriktningar kan förutom etablering direkt i yrkeslivet leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Tillsammans med programmets studie- och yrkesvägledare går du igenom vilka kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Gymnasiearbete

I utbildningen ingår ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för yrkesområdet. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun