Profiler

Musik- och artistprofil

Denna profil ger kunskaper och möjligheter inom musik- och artistområdet och eleverna förbereder sig för högskolestudier. Det ska kännas naturligt att uppträda inför publik och det finns många tillfällen att göra det.

Teknik- och mediaprofil

Styrka och kunskaper inom musik, teknik- och mediaproduktion får eleverna i denna profil. Elevernas arbetsredskap är datorer, iPads, mixerbord, kamerautrustning. Digitalt skapande och musikproduktion är exempel på kurser inom denna profil.

Teoretisk profil

Den teoretiska profilen ger eleverna möjlighet att läsa musikämnen och samtidigt fördjupa sig i teoretiska studier för att sedan välja den akademiska bana som önskas. Kurser inom profilen ger möjlighet att maximera meritpoängen.