Inriktningar och ämnen

Vilket program du än väljer kan du anpassa din utbildning med olika programfördjupningar. För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser.

Modern teknik

Med hjälp av modern teknik kommer du redan första året att arbeta en hel del praktiskt. Under år 2 och 3 jobbar du med ditt UF-företag och får göra allt från affärsplan till årsbokslut. Du får möjlighet att visa upp dig på mässor, delta i tävlingar och tjäna pengar.

Praktik

Dessutom är du ute på mer än 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Om du är praktiskt lagd, har intresse och vill göra handelsämnena på ett helt annat sätt kan vi även erbjuda dig en lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildning

På Westerlundskas handelsprogram har du möjligheten att bli lärling. Det innebär att du är på en arbetsplats inom handeln och studerar handelsämnena där. Du har en handledare och får uppföljning av dina kunskaper från skolan. De elever som har och har varit lärlingar är oftast mycket praktiskt lagda och trivs bra på sina lärlingsplatser.

Lärlingen är elev på det program som han eller hon har sökt till men har lättare att lära sig genom att utföra saker praktiskt. En elev kommer på så sätt mer till sin rätt på en arbetsplats.

Eleven ska vara på lärlingsplatsen under halva sin skoltid (1250 poäng) och under resten av tiden läsa bland annat svenska, engelska, matte samt idrott och hälsa.

Många lärlingar får jobb på sina lärlingsplatser. Skolan hjälper eleven att hitta plats och utbildar handledaren. För att få en bredd på utbildningen är man som lärling inom minst två branscher, ibland fler.

I årskurs ett är lärlingarna ute två dagar i veckan för att sedan läsa inne i skolan tre dagar. I årskurs två och tre är lärlingarna ute tre dagar och inne två. Ämnen du läser i skolan är bland annat svenska, matte, engelska, natur- och samhällskunskap samt idrott.

Ledarskapsår

I årskurs två kan du också välja ett ledarskapsspår. Du kommer då få testa på att leda andra i olika situationer men även teoretiskt lära dig om hur man kan leda. Detta sker i samarbete med flera företag och organisationer i Enköping. Dessutom kan detta spår ge dig behörighet till högskola och universitet.