Introduktion

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet till individuellt anpassad utbildning.

Foto på elever på introduktionsprogrammen sitter vid bänkar och skriver.

Utbildning efter dina behov

Dina behov bestämmer utbildningens innehåll

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en möjlighet till en individuellt anpassad utbildning.

På introduktionsprogrammen bedrivs utbildningen som heltidsstudier, precis som på ett nationellt program. När du går på introduktions- programmen kommer du ha en individuell studieplan där innehållet styrs utifrån dina behov och intressen. I studieplanen specificeras vilka ämnen du väljer att läsa för att nå den behörighet du eftersträvar. Hos oss läser du ämnen från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt program, eller om ditt mål är att komma ut i arbetslivet. Du studerar i din egen takt och vi utgår från dina egna förutsättningar. Hos oss kan du läsa i upp till tre år.

Att gå på ett av våra introduktionsprogram leder till en god grund för fortsatt utbildning på gymnasienivå eller en introduktion till arbetslivet.

Kontakt