Våra inriktningar

Individuellt alternativ, IMA

För dig som är studiemotiverad och vill gå på ett nationellt program, men saknar behörighet (i enstaka ämne) och har möjlighet att bli färdig snabbt, senast inom ett år. Du som enbart är behörig för ett yrkesprogram, men vill läsa ett studieförberedande program kan läsa här.

Programinriktat val, IMV

IMV syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion, IMY

IMY vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du som elev får en yrkesinriktad utbildning på skolan eller på en arbetsplats. Syftet med utbild- ningen är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden, eller förbereda för studier på ett yrkesprogram.

Språkintroduktion, IMS

IMS är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till program inom gymnasieskolan, eller annan utbildning