Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men förbereder dig även för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Foto på elever på naturvetenskapsprogrammet häller pulver i en glasflaska.

På naturvetenskapsprogram är vår ledstjärna nyfikenhet. Vi samarbetar över ämnesgränser och gör många spännande experiment. Självklart hjälper vi dig att utveckla din studieteknik.

En naturlig samlingspunkt

Det mesta av undervisningen sker i programmets egna lokaler där torget är en naturlig samlingspunkt. Här finns goda möjligheter för elever att arbeta tillsammans och hjälpa varandra och du har möjlighet att få extra hjälp av lärarna som alltid finns nära till hands.

Stövlarna på

I årskurs 2 reser vi till Västkusten för att studera marinbiologi. Det är ett av de många uppskattade studiebesök som eleverna på naturvetenskapsprogrammet gör under sin gymnasietid.

Breda kunskaper

Naturvetenskapliga programmet ger dig en bred kunskapsbas för vidare studier. Vi jobbar i ämnesöverskridande projekt där olika ämnen ingår. Här prioriterar vi både samarbeten med andra samt egna studier.

Programfördjupning

Som programfördjupning på naturvetenskapliga programmet erbjuds bland annat naturvetenskaplig specialisering, engelska 7, matematik 4-5 och entreprenörskap (Ung företagsamhet).