Inriktningar och ämnen

Vilket program du än väljer kan du anpassa din utbildning med olika inriktningar och programfördjupningar. För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser.

Inriktningar för naturvetenskap

Naturvetenskap

Den här inriktningen ger dig behörighet till alla högskole- och universitetsutbildningar. Du läser fortsättning i de naturvetenskapliga ämnena: biologi, kemi och fysik. Dessutom ingår steg 4 i matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Du väljer fortsättningskurs i minst ett av ämnena biologi, kemi och fysik. Du läser dessutom kurs 2 i samhällskunskap samt geografi 1.

Studiebesök

I årskurs 2 reser vi till Västkusten för att studera marinbiologi - ett av många studiebesök som NA-eleverna gör.