Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar.

Foto på fyra elever från samhällsventenskapsprogrammet står i korridoren och pratar.

Människan och samhället

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Aktuella samhällsfrågor och demokrati

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi tvärvetenskapligt och du får använda och utveckla dina kreativa förmågor, bland annat i kursen Politik och hållbar utveckling. Enskilt arbete, grupparbete, egna undersökningar och temastudier - hos oss syns alla inlärningsstilar i undervisningen. När du pluggar på samhällsvetenskapsprogrammet får du omsätta idéer till praktisk verklighet, samarbeta, arbeta självständigt, ta ansvar och se möjligheter. Varje år anordnar vi flera temadagar där vi fördjupar oss i aktuella samhällsfrågor. Det kan handla om ämnen som integration eller HBTQ.

Hos oss får du bland annat kunskaper om: Samhälls förhållanden i Sverige och i övriga världen, samspelet mellan individ och samhälle och hur människors livsvillkor förändras över tid och rum.

Du har ett antal ämnen som är gemensamma för alla på programmet och från årskurs 2 har du stora möjligheter att välja inriktning och individuella val som passar dig.

Förberedande för framtiden

Studiebesök och kontakter med näringsliv och högskola ingår i programmet. Kreativitet och entreprenörskap uppmuntras. Vi arbetar dessutom med sociala medier och bloggar.