Teknik

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap såväl som många andra högskoleutbildningar.

Foto på en elev på teknikprogrammet bygger en modell av ett hus.

Vill du vara med och förändra världen är teknikprogrammet (TEAM) en bra start. Vi som arbetar här tror på dig och vill att du avslöjar din dröm för oss. Du har rätt att känna dig framgångsrik och bli sedd för den du är. Vi vet att alla som bestämmer sig kan klara av programmet och vi tänker stödja dig hela vägen.

Varierad undervisning

TEAM är en utmärkt väg till de högsta utbildningarna på universitet och högskola. Vi har ett öppet klimat där lärare och mentorer finns på plats för att vägleda och hjälpa dig att utvecklas. Våra lärare har, förutom sin lärarbehörighet, även yrkeserfarenhet. Vi vill ge dig en chans att utveckla många olika förmågor och skapar därför en varierad undervisning där olika ämnen möts.

Studier för framtiden

TEAM är ett studieförberedande program där du behöver lägga ner engagemang och tid på dina studier. Våra lokaler och datorer med moderna program ger möjlighet att använda hela skoldagen effektivt. Vi arbetar teoretiskt, praktiskt och i projektform för att uppnå variation och utveckla din kreativa förmåga. Här går vi från idé till verklighet för att utveckla framtidens teknik.