Försäkring

Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt. Med dygnet runt menas att försäkringen gäller under skoltid och verksamhetstid, fritid och lov.

Information och blankett

Mer information om försäkringar finns på kommunens webblats

Länk till kommunens webbplats om försäkringar