Försäkring

Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt. Med dygnet runt menas att försäkringen gäller under skoltid och verksamhetstid, fritid och lov.

Information och blankett

Läs mer här:

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun