Försäkring

Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid och dygnet runt. Dygnet runt betyder att försäkringen gäller under skoltid och verksamhetstid, fritid och lov.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton i original
  • Kontakta Länsförsäkringar Uppsala

Skadeanmälan

Anmäl skador till Länsförsäkringar Uppsala.

Fler frågor?

Kontakta Länsförsäkringar Uppsala.

Information och blankett

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring, 2019-01-01–2019-12-31PDF (pdf, 474 kB)

Blankett för skadeanmälanPDF (pdf, 50 kB)

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun