Besök på Enköpings museum

Eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet lärde sig mer om vikingarnas gravskick.

SA17b passade på att besöka en pågående utställning på Enköpings museum där Annika Larsson; doktor i textilarkeologi vid Uppsala Universitet presenterar återskapade textilier från vikingagravar. Vi vet redan att vikingarna tog intryck från sina resor och tog med sig både föremål men också inspirerades från andra kulturer. Detta återspeglas i textilier från just gravarna där man t ex kan se tydliga persiska influenser.

I samband med att man återskapade textilier för utställningen i Enköping gjordes upptäckten att vikingarna inte bara inspirerades av olika mönster utan även har använt sig av muslimsk gravskick. Bl a kan man påvisa personen i graven förberetts för ett evigt liv i paradiset och det man tidigare trodde var mönster på sidenband var i själva verket arabiska tecken som åkallar Allah.

Eleverna i SA17B var nyfikna och frågade bland annat om vikingarna verkligen visste vad dessa tecken betydde eller om det bara var mönster för dem. Annika Larsson hävdade att det absolut var så att vikingarna förstod innebörden av dessa sedvänjor och syftet med att begrava på det här sättet men att det inte går att påvisa om vikingarna verkligen kunde arabiska.

Utställningen pågar till 3 februari.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun