Inspirationsföreläsning

publicerad: 2017-12-14

TE15 fick en inspirationsföreläsning från verkligheten om projektstyrning och gymnasiearbete av Lars Ragnarsson från Järnkoll på Westerlundska gymnasiets TE-program.

Järnkoll är en satsning från Jernkontoret, med målet att bygga relationer mellan stålföretagen och framtidens medarbetare. Arbetet sker i nära samarbete med utvalda partnerskolor där gymnasieelever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen i ett antal aktiviteter får ta del av de fantastiska möjligheter som stålindustrin har att erbjuda.

Läs mer på Järnkolls webbplats

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun