Uppgift: Natur(liga) Rum

Inspirerade av djur och insekters bo och levnadssätt har eleverna som läser Arkitektur Hus skapat skissmodeller av något för oss människor.

Eleverna fick börja med att välja ett djur eller insekt. De läste sedan och satt sig in i djurets/insektens sätt att leva och bo. Utifrån det har eleverna därefter skapat en skissmodell av någt för oss människor som inspirerats av djurets bo och levnadssätt. Syfte med uppgiften har varit att se sin roll i att ta sig ann en uppgift, lösa de problem man stöter på, anpassa materialval utifrån sin idé och presentera sitt arbete.

Kurs: Arkitektur Hus 100 p Ind. Val
Lärare: Edyta Sunrell


Antoine Asmar

Christoffer Johansson

David Sandqvist


Elsa Bergvall

Elsa Löf

Erik Ceder

Hedda Thunell

Jasmina Everitt

Julia Janéh

Leon Rylander

Lina Ström

Medro Daoud

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun