Ung företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är ett koncept som ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

UF innebär att du startar upp ett företag i början av läsåret för att ensam eller tillsammans med kollegor driva företaget under hela skolåret. Det innebär allt från försäljning, bokföring, marknadsföring och från och med i år obligatorisk
e-handel. I mitten av maj lägger eleverna ner sina företag och räknar ut sitt ekonomiska resultat.

Förutom betyg i kurserna som är knutna till UF kan eleverna alltså tjäna sina egna pengar men framför allt utveckla dina entreprenöriella förmågor såsom mod, drivkraft, kommunikationsförmåga, ledarskap och säljförmåga

I år har vi 189 UF-elever från många av skolans program. Eleverna kan driva UF-företag på alla skolans program och nästan all UF-verksamhet schemaläggs på samma tid i veckan. Detta gör att eleverna kan driva UF tillsammans med kollegor från andra program. Dessutom ger vi eleverna möjligheter till internationella kontakter via UF. Lärarna som stöttar eleverna har olika ämnen de är experter på och eleverna får möjlighet att träffa den lärare som de behöver hjälp från under de gemensamma lektionerna.Läs mer om Ung företagsamhet på www.ungforetagsamhet.se