Särskola

Foto på elever på särskolan som lagar mat.


På Westerlundska gymnasiets särskola finns tre olika nationella program och ett individuellt program.

Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan. Eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan.