Särskola


På Westerlundska gymnasiets särskola finns tre olika nationella program och ett individuellt program.

Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan. Eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun