Individuella program

Gymnasiesärskolans individuella program omfattar fyra år. Grunden för de olika kurserna är gymnasiesärskolans individuella programs kursplaner.

Undervisningen bedrivs i små grupper och varje elev har en individuell studieplan. Arbetslaget består av lärare och assistenter. Vi strävar efter att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för våra elever.

Våra ledord är:

 • Struktur
 • Lösningsinriktat förhållningssätt
 • Individualisering
 • Goda relationer
 • Flexibilitet
 • Kompetensutveckling
 • Pedagogik och arbetssätt

Arbetssätt

Utgångspunkten för vårt arbetssätt är alltid att utgå från elevernas förmåga, behov och egna önskemål när vi väljer arbetsuppgifter.

 • Arbetsuppgifter genomförs med hjälp av bilder, filmer och bildschema för att konkretisera
 • Aktiviteter och övningar återkommer regelbundet för att eleverna ska få möjlighet att känna igen sig, vara trygga och bli mer självständig
 • Framsteg uppmuntras för att stärka självförtroendet
 • Självständigt arbete ges möjlighet till genom till exempel bildrecept
 • Fakta tar eleven fram, själständigt eller o grupp, genom internet och lättläst litteratur
 • Dator används så att eleven enkelt kan presentera sitt material
 • Studiebesök görs regelbundet
 • Lägerskola åker vi på en gång om året, för att få helhetssyn på eleverna och stärka sammanhållningen