Föräldra­samverkan

Föräldrasamverkan är en naturlig del av vårt arbete där vi ser föräldrar som en stor resurs.

Samverkan sker genom att vi anordnar föräldramöte med hela gruppens föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår där vi bland annat går igenom elevens individuella utvecklingsplan tillsammans. Vi har kontaktböcker som följer eleven mellan skolan och hemmet eller skolan och korttidsboendet. I kontaktboken förmedlar vi dagen både i informativt syfte, men också som samtalsstöd för eleven att kunna återberätta sin dag. Vi har även vardagliga personliga kontakter med många föräldrar.

Vi anser att ett gott samarbete mellan hem och skola gör att elevens förutsättningar att trivas i skolan ökar! Med trygga föräldrar får vi trygga elever och det skapar goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande och med det skapar vi förutsättningar att få fram elevens allra bästa jag.