Kontakta
Wester­lundska gymnasiet

Här hittar du kontaktuppgifter till rektorer och skolledning.
Här står också vem du ska kontakta för att göra en sjukanmälan eller beställa en betygskopia.

Du kan även se kontaktuppgifer till studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och lärarkontakt för varje program och inriktning.

Hitta på sidan

Reception

Telefonnummer:
0171-62 55 60 (centrala receptionen i hus E)

E-mailadress:
wgy.info@enkoping.se

Besöksadress och postadress:
Sandbrogatan 2
749 49 Enköping

Skolledning

Tf. Gymnasierektor Daniel Hellström

 • Introduktion (IM)
 • Gymnasiesärskolan

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Programrektor Evamari Holmgren Stenlöf

 • Naturvetenskap
 • Teknik

evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Programrektor Freddie Sahlin

 • Barn och fritid
 • El och energi
 • Vård och omsorg
 • Elevhälsan

freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Programrektor och administrativ chef Jenny Fredriksson

 • Ekonomi
 • Administration

jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 7166

Programrektor Kristin Lindgren

 • Bygg och anläggning
 • Samhällsvetenskap

kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Programrektor Lotta Brändgården

 • Estet musik
 • Handels och administration
 • Restaurang och livsmedel
 • Pedagogiskt stöd

lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Programrektor Martina Ericson

 • Fordon och transport
 • Introduktion (IM)

martina.ericson@enkoping.se
0171-62 71 97

Administrativ chef Maria Johansson

 • Bibliotek
 • Kommunikation
 • IT
 • Vaktmästeri

maria.johansson@enkoping.se
0171-62 56 38

Elevhälsa

Psykolog

Helene Sjöqvist

 • Alla program

helene.sjoqvist@enkoping.se
0171-62 63 60

Skolsköterskor

Sari Ringborg

 • Introduktion (IM)
 • Teknik

sari.ringborg@enkoping.se
0702-71 75 60

Catarina Neljestam

 • Barn och fritid
 • El och energi
 • Ekonomi
 • Gymnasiesärskolan
 • Naturvetenskap
 • Vård och omsorg

catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Ritva Eriksson

 • Bygg och anläggning
 • Estet musik
 • Fordon och transport
 • Handel och administration
 • Restaurang och livsmedel
 • Samhällsvetenskap

ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Kuratorer

Elisabeth Schederin

 • Handel och administration
 • Estet musik
 • Teknik
 • Gymnasiesärskolan

elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Jenny Johansson

 • Ekonomi
 • El och energi
 • Naturvetenskap
 • Vård och omsorg

jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lova Östlund Sylvan

 • Fordon och transport
 • Introduktion (IM)

lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Maria Smålin

 • Bygg och anläggning
 • Barn och fritid
 • Restaurang och livsmedel
 • Samhällsvetenskap

maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Studie- och yrkesvägledning

Anna Arbin

 • Bygg och anläggning
 • Barn och fritid
 • El och energi
 • Vård och omsorg

anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Emma Minkkinen (föräldraledig


Isabelle Eriksson

 • Introduktion (IM)
 • Gymnasiesärskolan

isabelle.eriksson@enkoping.se
0171-62 72 26

Jessica Andersson

 • Ekonomi
 • Fordon och transport
 • Teknik

jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Johanna Wrådhe

 • Ekonomi
 • Estet musik
 • Handel
 • Samhällsvetenskap

johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Susanne Friberg

 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • Restaurang och livsmedel

susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Pedagogiskt stöd

Studio C

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress: 745 25 Enköping
0171-62 53 47

Studio E

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Postadress: Box 915 745 25 Enköping
0171-62 53 24

Studio Fenix

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Postadress: Box 915, 745 25 Enköping
070-16 25 573
studio.fenix@enkoping.se

Sjukanmälan

Om du inte kan vara kvar i skolan på grund av sjukdom ska alltid en frånvaroanmälan göras. Är du över 18 år kan du själv anmäla frånvaron men annars måste en vårdnadshavare det.

Sjukanmäl elev över 18 år

Anmäl din frånvaro senast klockan 08.45 via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är klockan efter 08.45 måste frånvaroanmälan göras via telefon 0171-62 50 20, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro. Är du elev på ett introduktionsprogram ska du anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Sjukanmäl elev under 18 år

Vårdnadshavare ska anmäla frånvaron via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är klockan efter 08.45 måste frånvaroanmälan göras via telefon 0171-62 50 20, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.  Är du elev på ett introduktionsprogram ska din vårdnadshavare anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Beställning av betygskopia

Har du varit elev på Westerlundska gymnasiet? Här kan du beställa en kopia av ditt betyg.

Vill du beställa en betygskopia behöver vi några uppgifter för att kunna hjälpa dig.

 • För- och efternamn under skoltid
 • Personnummer
 • Program
 • Avgångsår

Maila dina uppgifter till info.wgy@enkoping.se så hör vi av oss så snart som möjligt.

Lämna klagomål eller synpunkter

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Westerlundska gymnasiet. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

Barn och fritid

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska

catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
lena.silfven@enkoping.se

Bygg och anläggning

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41


Lärarkontakt
glenn.zeste@enkoping.se

Ekonomi

Besöksadress: Sandbrogatan 2

Programrektor
jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59


Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog

0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
percy.hellstrand@enkoping.se

El och energi

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
inge-dorthe.schwarz@enkoping.se

Estet (musikinriktning)

Besöksadress: Kyrkogatan 2

Programrektor
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
marcus.dannvik@enkoping.se

Sociala medier
Facebook

Fordon och transport

Besöksadress: Sandbrogatan 2

Programrektor
martina.ericson@enkoping.se
0171-62 71 97

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Lärarkontakt
jan.johansson@enkoping.se
0171-62 54 95

Gymnasiesärskola

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Telefonnummer:
0171- 62 53 52

Programrektor

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Studie- och yrkesvägledare
isabelle.eriksson@enkoping.se
0171-62 72 26

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Handel och administration

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
kerstin.hansson@enkoping.se

Introduktion

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Studie- och yrkesvägledare
isabelle.eriksson@enkoping.se

Skolsköterska
sari.ringborg@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Kontakt LIU fotboll
christoffer.stenberg@enkoping.se
malin.nyqvist@enkoping.se

Kontakt LIU handboll/hockey
isabelle.nehler@enkoping.se

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Kontakt NIU fotboll
christoffer.stenberg@enkoping.se
malin.nyqvist@enkoping.se

Kontakt NIU ridsport
isabelle.nehler@enkoping.se

Naturvetenskap

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Studie- och yrkesvägledare
susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt

thomas.majonen@enkoping.se

Restaurang och livsmedel

Besöksadress: Torggatan 13

Programrektor

lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt

ulla-maria.hansen@enkoping.se

Samhällsvetenskap

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Studie- och yrkesvägledare
johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
anneli.aresdotter@enkoping.se

Teknik

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor
evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
sari.ringborg@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
lena.carlson@enkoping.se

Vård och omsorg

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
christina.gimstromer-holmgren@enkoping.se

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun