Kart- och mättjänster

Vänd dig till kommunen om du vill beställa kartor, flygbilder, utstakningar och lägeskontroller.

Kommunen hjälper dig med utstakning och lägeskontroll samt tar fram lov- och nybyggnadskartor vid bygglov. Du kan beställa flygbilder och andra specialkartor för att planera din tomt eller kanske bara ha för att dokumentera en plats som är viktig för dig. Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, vägar och gator samt höjder. Du kan också få fram flygfotografier i färg. Du kan få alla kartor i olika dataformat eller utskrivet på vanligt papper.

Om du själv vill göra utstakning och lägeskontroll måste du ansöka om mätbehörighet från oss.

Vanliga frågor

​Har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet i Uppsala län. Det kan handla om avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar.

Läs mer om vad som gäller på din tomt på Lantmäteriets webbplats

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan kommunen hjälpa dig att ta fram gränsmarkeringarna. Om du behöver en gränsbestämning som är juridiskt gällande ska du kontakta lantmäteriet.

Läs mer om gränsvisning

Kontakta lantmäteriet

Leveranstiden varierar beroende på i vilket område fastigheten ligger. Normalt tar det två till fyra veckor. Var därför ute i god tid när du beställer kartorna.

Vid en utstakning markerar vi den nya byggnadens läge på tomten. På så sätt ger vi förutsättningar för dig att bygga. En grovutstakning markerar läget inför sprängnings- och schaktningsarbeten. En finutstakning markerar läget inför jobbet att forma grunden. När grunden på ditt hus är lagd gör vi en lägeskontroll. Då kontrollerar vi att du placerat byggnaden eller anläggningen på den plats som du fått bygglov för.

​Vi använder koordinatsystemet Sweref 99 16 30 och höjdsystemet RH 2000.

Fördjupning

Mer om kart- och mättjänster på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?