E-tjänster och blanketter för Enköpings kommun

Här hittar du kommunens blanketter och e-tjänster. För att använda våra e-tjänster måste du ha bank-id.

För vissa ärenden kan du välja om du vill ladda ner en blankett eller göra ditt ärende direkt i kommunens e-tjänst.

Om du har skyddade personuppgifter, saknar e-legitimation, dator eller svenskt personnummer kan du inte använda våra e-tjänster.

Förskola och skola

Kommunen för in de uppgifter som du lämnar i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn i kö och när vi debiterar avgift för platsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Du kan ansöka om plats och beräkna avgiften utan att logga in med en e-legitimation. När du har fått en plats behöver du däremot en e-legitimation för att kunna administrera och ändra dina val.

Du ansöker om en e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

E-tjänsten för att administrera och ändra dina val är stängd:

 • 12 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 12 augusti
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 21 december

E-tjänsten är stängd mellan klockan 12-15.

Det är viktig att du läser vad som gäller för natt- och helgverksamhet innan du uträttar ditt ärende.

När du ansöker om plats måste du också skicka in ett arbetsgivarintyg och schema som visar att du arbetar obekväma tider. Skicka det till:

Utbildnings­förvaltningen
Linbanegatan 12
745 34 Enköping

Det är viktig att du läser vad som gäller för förskoleklass och grundskola innan du uträttar ditt ärende.

Du kan logga in med BankID, Telia eller Nordea. För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation. Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Ansök om plats i förskoleklass

Ansök om plats i årskurs 7

Ansök om plats i grundskola som nyinflyttad eller nyanländ

Byte av skola

Ansöka om plats i friskola

Om du vill ansöka till en friskola görs det direkt hos friskolan. När du har fått din bekräftade plats fyller du i blanketten för att säga upp plats i grundskola.

Ansöka om plats om du bor i annan kommun

Säga upp plats i grundskolan

Ledighet utanför lov

Anpassad kost, läkemedel eller egenvård

Om du har ett barn som har diabetes eller behöver ta medicin i förskolan eller skolan behöver det anmälas. Det gäller också om barnet behöver hjälp med sondmatning, gastrostomi, tracheostomi och RIK (Ren Intermittent Kateterisering) när hen vistas i skolan.

Skriv ut en blankett för egenvård lämna den till barnets läkare för ifyllnad. Lämna sedan blanketten till personalen i förskolan eller skolan. Gäller för barn och elever från förskolan upp till årskurs 9 i grundskolan.

Det är viktig att du läser vad som gäller för skolskjuts och elevresor innan du uträttar ditt ärende.

Skolskjuts för grundskoleelever

Tänk på att rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer en skola som ligger utanför ditt så kallade placeringsområde.

Elevresor för gymnasiet och ersättning

Vårdnadshavarportalen

Här kan du logga in i vår e-tjänst för att se ditt befintliga skolskjutsärende, bussturer, skriva meddelanden direkt till handläggaren med mera.

Bo, trafik och miljö

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Bygglov och anmälan

Mark och vatten

Boka tid eller följ och ändra pågående byggärenden

Via denna digitala e-tjänst kan du:

 • boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
 • boka tid med bygglovshandläggare
 • följa dina byggärenden
 • komplettera ditt pågående ärende
 • lämna synpunkter
 • ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
 • ta del av beslut som granne/sakägare

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktig att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Fritid och kultur

Via vår e-tjänst kan du:

 • göra bokningsförfrågningar på lokaler (exempelvis Joar Blå, skolor, Enavallen etc.). Men också boka utifrån aktivitet (exempelvis barnkalas, utbildningar, bio, basket, fotboll, gudstjänst)
 • Ska du till exempel ha fest kan du boka gamla Tingshuset. Övriga festlokaler, som bygdegårdar, bokar du genom att kontakta ansvarig förening.
 • boka simskolor och andra kurser
 • söka efter föreningar i vårt föreningsregister
 • som förening ansöka om olika bidrag

I e-tjänsten kan du också bland annat hantera dina bokningar men också uppdatera dina föreningsuppgifter.

Omsorg och stöd

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån två lagar. Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit.

Lagen om särskilt stöd (LSS)

Om du på grund av funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp kan du ansöka om insatser inom:

 • Daglig verksamhet
 • Barn- och ungdomsboende
 • Stödpersoner och volontärer
 • Stödfamilj och korttidsvistelse
 • Boende funktionsnedsättning
 • Korttidstillsyn barn
 • Avlastning för föräldrar
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice

Socialtjänstlagen (SoL)

Om du på grund av ålder och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp kan du ansöka om insatser inom:

 • Boende och boendestöd
 • Sysselsättning
 • Korttidsplats
 • Hemtjänst
  • När du ansöker om hemtjänst utifrån socialtjänstlagen måste du även välja hemtjänstutförare via en separat blankett.
 • Omvårdnadsboende
 • Dagverksamhet demens
 • Trygghetslarm och kamera
 • Kontaktperson

Blanketter

För att göra en ansökan kan du vända dig till en bistånds­handläggare med en ansökan. Det är han eller hon som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp beviljad.

Skillnad mellan ansökan och anmälan

Vem som helst kan anmäla till vård- och omsorgsförvaltningen att en person behöver hjälp. Då tar biståndshandläggaren kontakt med personen som anmälan gäller och frågar om han eller hon vill ansöka om hjälp.

Våra insatser bygger på frivillighet och självbestämmande och därför måste du som känner att du behöver hjälp själv göra en ansökan.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Kommun och politik

Här kan du ställa en fråga till kommunen eller felanmäla gator, belysning, vatten och parker.

Dina personuppgifter

När du skickar in en fråga eller felanmälan kan du välja om du vill uppge namn och kontaktuppgifter. Om du uppger det kommer vi att spara de uppgifterna en tid för att handlägga ditt ärende eller för att vi måste spara det som en allmän handling.

Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om det på enkoping.se/personuppgifter. Där ser du också hur du gör om du vill att vi ändrar eller tar bort uppgifterna.

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre – varje dag! När du lämnar dina synpunkter till oss diarieför vi dem. Därmed blir det du skrivit en allmän handling som andra kan ta del av.

Du får vara anonym när du fyller i formuläret. Fyll i så fall bara i de fält som du själv vill.

Om du anger personuppgifter i fritextfält, tänk på att inte ange mer än du tror att vi behöver för att ta hand om ditt klagomål.

Uppföljning

Vi dokumenterar och följer upp alla klagomål så att vi som arbetar inom kommunen kan se hur du uppfattar kvaliteten i vår service och våra tjänster. Inom fem arbetsdagar ska du få besked om att klagomålet eller synpunkten nått oss inom kommunen och vem som är ansvarig handläggare. Du kan också välja att vara anonym.

Du kan också fylla i formuläret nedan.


Vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad?Hantering av person­uppgifter

Vill du bli kontaktad, fyll i de kontaktuppgifter du vill att kommunen använder vid kommunikation med dig.

Lämnar du dina personuppgifter måste vi spara dem eftersom de blir allmänna handlingar. Vi sparar dem under tiden klagomålet handläggs därefter arkiveras de.

De personuppgifter du lämnar i detta formulär skickas via en extern leverantör för hemsidan in till kommunen där uppgifterna sedan hanteras.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling. Du har bland annat rätt att komma med invändningar och begära tillgång till dina personuppgifter och klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen@enkoping.se, eller läs mer på enkoping.se/personuppgifter.

Alla som bor i Enköpings kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommun­fullmäktige. Du kan genom detta påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun för att få lämna in ett förslag. Det innebär att personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Medborgarförslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte vara ärenden som har odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Det får inte heller beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, allra senast inom ett år från det att förslaget väcktes på fullmäktige.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa att du är medborgare i kommunen och har rätt att lägga medborgarförslag. Dina uppgifter blir allmän handling hos kommunen och måste därför sparas hos oss. De sparas hos kommunstyrelsen tills ärendet är behandlat, därefter arkiveras de. De kontaktuppgifter du lämnar kommer vi att använda för att kunna kontakta dig under handläggningstiden och skicka beslut till dig.

De personuppgifter du lämnar i detta formulär skickas via en extern leverantör för hemsidan in till kommunen där uppgifterna sedan hanteras.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling. Du har bland annat rätt att komma med invändningar och begära tillgång till dina personuppgifter och klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@enkoping.se

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Företag och arbete

Det är viktig att du läser vad som gäller för avfall och farligt avfall innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller för att få bli utförare av hemtjänst eller hemsjukvård innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller för grävning och schaktning innan du uträttar ditt ärende.

Om du inte har inloggningsuppgifter till e-tjänsten klickar du på länken under inloggningsrutan för att registrera dig och skapa ett konto. De flesta schakttillstånd går via e-tjänsten. Är du osäker eller behöver mer information kan du kontakta oss.

Det är viktig att du läser vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp för dig med ny verskamhet innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller för köldmedier innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller för att få sälja receptfria läkemedel innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller när du ska underrätta om driftstörning innan du uträttar ditt ärende.