Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2024-04-15

Tas ner: 2024-04-23

Datum för sammanträde: 2024-04-23

Kallelse_KF 2024-04-23.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-04-11

Paragrafer: 52-63

Anslaget: 2024-04-13

Tas ner: 2024-05-04

Sista dag att överklaga: 2024-05-03

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2024-04-09

Paragrafer: §52-89

Anslaget: 2024-04-11

Tas ner: 2024-05-03

Sista dag att överklaga: 2024-05-02

Förvaras: Linbanegatan 12, KLF

ks-2024-04-09-Protokoll.pdf

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2024-03-21

Paragrafer: §§ 1 - 14

Anslaget: 2024-04-05

Tas ner: 2024-04-27

Sista dag att överklaga: 2024-04-26

Förvaras: Strandbogatan 1, Uppsala kommun

Protokoll FS 24-03-21, signerat.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2024-03-18

Paragrafer: §§ 53-79

Anslaget: 2024-03-28

Tas ner: 2024-04-19

Sista dag att överklaga: 2024-04-18

Förvaras: Överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun

Överförmyndarnämnd, 2023-03-18.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2024-03-26

Paragrafer: §§ 23 - 38

Anslaget: 2024-03-28

Tas ner: 2024-04-19

Sista dag att överklaga: 2024-04-18

Förvaras: Linbanegatan 12, kommunledningsförvaltningen

Protokoll PLEX 2024-03-26.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-03-20

Paragrafer: 40-54

Anslaget: 2024-03-28

Tas ner: 2024-04-19

Sista dag att överklaga: 2024-04-18

Förvaras: Rådhusgatan 8, Vård- och omsorgsförvaltningen

von-protokoll-2024-03-20.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2024-03-21

Paragrafer: 42-58, varav 56-58 är omedelbart justerade

Anslaget: 2024-03-28

Tas ner: 2024-04-17

Sista dag att överklaga: 2024-04-16

Förvaras: Hos beslutande organ

Protokoll 240321.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-03-21

Paragrafer: 43-51

Anslaget: 2024-03-28

Tas ner: 2024-04-17

Sista dag att överklaga: 2024-04-16

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-03-20

Paragrafer: §24-43

Anslaget: 2024-03-27

Tas ner: 2024-04-18

Sista dag att överklaga: 2024-04-17

Förvaras: Förvaras

uan-240320Protokoll.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2024-03-21

Paragrafer: 20-41

Anslaget: 2024-03-26

Tas ner: 2024-04-18

Sista dag att överklaga: 2024-04-17

Förvaras: Tekniska nämnden diarie

protokoll-tn-2024-03-21.pdf

Övriga anslag

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått en ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn på 36 meter samt teknikbod på fastigheten Gånsta 2:3. Tornet och teknikboden placeras på mark som är avsedd för park eller plantering i gällande stadsplan. Innan nämnden fattar beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingar som hör till ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Kungsgatan 39 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. 

Vi behöver dina synpunkter senast den 17 april. Skriv att synpunkterna rör ärende 2024-137, Gånsta 2:3 och skicka till: bygglov@enkoping.se eller till: Enköpings kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.

Anslaget: 2024-04-03

Tas ner: 2024-04-17

Förvaras: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kungsgatan 39 i Enköping.

Kungörelse 2024-137 Gånsta 2.3.pdf