Barn med funktions­nedsättning

Kommunen kan erbjuda stöd och avlastning genom olika insatser för dig som har barn med funktionsnedsättning.

Avlastning för föräldrar

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsned­sättningar kan få avlösning i hemmet.

Avlösarservice gäller barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Servicen innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden så att vårdnads­havarna kan ägna sig åt syskon eller åt att uträtta sysslor utanför hemmet. Tänk på att avlösaren får bara ta hand om de barn som det finns biståndsbeslut för.

Avlösning i hemmet får ni de tider då ert barn inte kan vara i förskola eller skolbarnomsorg. Avlösaren får även ta med barnet till en lekpark i närområdet där familjen bor. 

Du kan få avlösning för att köpa kläder, gå på bio eller på restaurang för att nämna några saker då du behöver komma hemifrån utan ditt barn.

Ansök om stödinsatser

Du kan ansöka om stödinsatser ut lagen om särskilt stöd (LSS).

Korttidstillsyn

Det är fritidsverksamhet för ungdomar som har behov av extra stöd och hjälp.

Skolungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till korttids­tillsyn (förlängd barnomsorg) före och efter skoldagen samt under skolloven. Verksamheten är belägen ute på kommunens skolor.

Skoltaxin hämtar inte barnen på korttidstillsynen. Det får föräldrarna göra. När ungdomen slutar avslutar gymnaieutbildningen eller slutar skolan tidigare avslutas även korttidstillsynen under sommaren.

Du kan ansöka om stödinsatser ut lagen om särskilt stöd (LSS).

Barn- och ungdomsboende

Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att gymnasieskolan upphör. Insatsen kan vara aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort och om den unge inte på grund av sin funktions­nedsättning kan pendla. En bostad med särskild service ska vara så likt ett hem som möjligt.

I Enköpings kommun finns inga boenden för barn och unga, i de fall det blir aktuellt köper kommunen plats.

Din inkomst och antal barn avgör vad du ska betala

Det är viktigt att du fyller i uppgifterna i blanketten "Blankett för beräkning av avgift för barn- och ungdoms­boende" för att vi ska kunna bedöma hur mycket du ska bidra med för kommunens kostnader för ditt barn i samband med barn- och ungdomsboende

Utifrån de uppgifter du anger räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du maxbeloppet.

Ansökan

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån lagen om särskilt stöd (LSS). 

Stödfamilj och korttidsvistelse

Barn och ungdomar med funktions­nedsättning kan vistas några dygn i månaden i en stödfamilj medan de går i förskolan eller skolan som vanligt.

Kommunen erbjuder korttids­vistelse för barn och ung­domar under 21 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Korttids­vistelse kan ges i form av en stödfamilj. Under vistelsen går de i förskolan och skolan som vanligt.

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån lagen om särskilt stöd (LSS).

Utbetalning av antal timmar för vistelse i stödfamilj

Du behöver lämna blanketten "Räkning för stödfamilj" där du fyllt i antal dygn för vistelse i stödfamilj.

Du behöver fylla i uppgifterna i blanketten för att du ska kunna få din ersättning utbetald. Det underlaget använder i sen för att kunna ta betalt av vårdnadshavare.

Korttidsboenden

Utöver stödfamiljer finns även korttidsboendena Asphagen och Gluggen. Här kan barn och ung­domar vistas några dygn i månaden enligt beslut från Enköpings kommun.

Korttidsboendet Gluggen

Gluggen är en korttidsverksamhet inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ligger på Golfgatan i Enköping. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år som har funktionsnedsättningar.

På Gluggen kan man bo enstaka dygn upp till som mest 14 dygn per månad. I verksamheten finns kompetent personal med mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Gluggen anpassar sin bemanning efter de behov som finns. I verksamheten finns alltid minst en vaken nattpersonal.

På Gluggen ges du möjlighet att påverka ditt barns vistelse hos oss genom att upprätta en överenskommelse/genomförande­plan tillsammans med personal.

Syftet med verksamheten

Målet för verksamheten är att erbjuda ett gott stöd och en bra omvårdnad: det ska vara tryggt att vara på Gluggen.

Vi ska även tillsammans hitta aktiviteter som passar ditt barn så att vistelsen på Gluggen blir meningsfull. Exempel på aktiviteter är promenader, bowling, biobesök eller utflykter med Gluggenbussen. Viktigt för oss är också att du får avlastning i din roll som anhörig eller förälder.

I anslutning till huset, som är anpassat för rullstolsburna personer, finns en stor och funktionell utegård. I det lugna närområdet finns möjlighet att enkelt komma ut i naturen.

Sök insatser för Gluggen

Det är en biståndshandläggare i Enköpings kommun som beviljar om ditt barn har möjlighet att komma till Gluggen och hur länge. Du behöver själv kontakta dem och göra en ansökan.

Vill du veta mer om Gluggen?

Kontakta resultatenhetschef Ann-Sofie Melander.

Korttidsboendet Asphagen

Vi är en korttidsverksamhet som ligger i Enköping. Till oss kan du komma för att träffa kompisar, göra roliga aktiviteter eller bara ta det lugnt och vila genom att inte vara hemma.

Vissa ungdomar som kommer till Asphagen bor hos oss två veckor i månaden, andra tycker att en vecka är lagom och några bara en helg.

På Asphagen finns erfaren personal som arbetar så att du ska känna dig trygg – och att du får en meningsfull vistelse hos oss. Målet för verksamheten är också att ge avlastning till dig som är anhörig

Du kanske känner någon som bor på Asphagen? Annars får du gärna komma och titta hur det ser ut hos oss.

Sök insatser för Asphagen

Är du intresserad av att söka plats på LSS-korttids? Hör då av dig till LSS-verksamhetens biståndshandläggare.

Kontakta oss