Syssel­sättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få en sysselsättning som ger livskvalitet och gemenskap.

Sysselsättningen finns till för dig som bor i Enköpings kommun och har psykisk ohälsa. Verksam­heten är frivillig och kostnadsfri och bygger på din och andras gemen­samma medverkan. Målet är att öka din livskvalitet genom gemenskap, stöd, sysselsättning eller arbetspraktik.

Syssel­sättningen har verksamheter på Hjälp­medels­­lagret och på Kaptensgatans lego och service.

Vad du kan göra

Du kan delta i till exempel lagerarbete, textilarbete, verkstads- och servicearbete samt arbetsplatspraktik med extra stöd. Du deltar efter intresse och förmåga som du och din handledare bestämmer. För att delta i verksamheten behöver du ha ett biståndsbeslut från kommunen.

Du kan få en ersättning på 5,50 kronor per timme om du har habilterings-ersättning, tänk på att det kan påverka annat ekonomiskt stöd som du har.

Ansök