Boende och boendestöd

Du som har en psykisk funktions­nedsättning och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd. Det finns också flera boenden med särskild service.

Regler och rutiner för boendestöd

Det kommunala boendestödet styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om du kan få boendestöd.

Vi stöttar dig som kan ha svårt att få vardagen att fungera. Det kan av olika anledningar vara svårt att sköta hemmet, komma ut, ordna kontakter med myndigheter, passa tider eller annat som är viktigt i ditt liv. I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Vi kan inte göra det åt dig, men tillsammans med dig. Vi kan gemensamt skapa rutiner som gör att din vardag fungerar bättre och vi planerar tillsammans hur du ska kunna nå målen.

Delmål och mål

Vi som är boendestödjare arbetar aktivt med dig utifrån ditt beslut och de mål som är kopplade till beslutet. Vi arbetar tillsammans aktivt med delmål, rutiner och uppföljning.

Målet är att du blir så självständig som möjligt.

Ansökan

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS).

Avgifter

Boenden

Solgården

Solgården är ett särskilt boende som riktar sig till personer som har en psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Solgården består av sjutton permanenta lägenheter samt en korttidsplats. Insatsen om särskilt boende-och/eller korttidsplats är biståndsbedömt och kräver biståndsbeslut.

Att bo på en korttidsplats hos oss kan vara aktuellt då du som bor i ordinärt boende, för en kortare tid har behov av heldygnsomsorg, växelvård, avlastning för anhöriga eller då behov av omsorg och/eller boendeform behöver utredas.

Praktisk hjälp och vägledning

På Solgården arbetar vi utefter den enskildes beviljade insatser utifrån ett individuellt anpassat stöd. Stödet i våra insatser kan både bestå av praktisk hjälp eller vara mer av en vägledande karaktär. Vi arbetar utifrån en så kallad genomförandeplan, där det är den enskildes önskan och målsättning som står i fokus.

Personal dygnet runt

Boendet är bemannat dygnet runt vilket innebär att det alltid finns personal på plats. Solgårdens särskilda boende tillhör enheten Socialpsykiatrin, Vård-och omsorgsförvaltningen.

Kontakta Solgården

Adress: Fabriksgatan 6C
Hus A, telefon: 0171-62 69 25
Hus B, telefon: 073-744 15 49
Hus C, telefon: 0171-62 62 31

Enberga boende

Enberga boende är ett samsjuklighetsboende i Örsundbro, för personer med flera ­svårigheter så som beroende eller miss­bruk i kombi­nation med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Här kan brukare bo på en rogivande plats under en längre tid. Vi använder olika verksamheter inom kommunen för att skapa sysselsättning till de boende. Att boendet ligger på landsbygden skapar också möjligheter till sysselsättning som att ta hand om en trädgård.

Boendet är bemannat med personal dygnet runt. Det drivs i samarbete mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakta Enberga boende

Adress: Gryta Husby
Telefon: 0171-62 50 42 och 0171-62 50 43